Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen

Medfinansieringsordningen ble opprettet i 2016. Digitaliseringsprosjekt i staten kan gjennom denne ordningen få inntil 50 % støtte, avgrenset til 15 mill. kr. Prosjektene må være samfunnsøkonomisk lønnsomme og levere forpliktende gevinstrealiseringsplaner.