Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Arbeidstilsynet: Forenkling av Arbeidstilsynets byggesaksbehandling

Prosjektet skal sikre at Arbeidstilsynet som sektormyndighet utvikler og tilpasser sin søknadsprosess til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sin fellesløsning for en mer samordnet og effektiv byggesaksprosess.. Støtte: 9 095 000.