Informasjonssikkerhet

God informasjonssikkerhet er en forutsetning for vellykket digitalisering. Det handler om å styre risiko i oppgavene og tjenestene.