Informasjonssikkerhet

God informasjonssikkerhet er en forutsetning for vellykket digitalisering. Det handler om å styre risiko i oppgavene og tjenestene.

Omtrentlige tidsangivelser for foredragene.:

00:05:00 Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor Paul Chaffey, Statssekretær Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)

00:21:00 Sammenhengende sikre digitale tjenester Kjetil Århus, Direktør Bergen kommune

00:53:00 Informasjonssikkerhet i styringsdialogen Trine Wold Møller, Rådgiver Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

01:16:00 "Hvordan drepe en papirtiger" Eli Sofie Amdam, Transcendent Group

Omtrentlige tidsangivelser for foredragene.:

00:05:00 Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor Asbjørn Finstad, Avdelingsdirektør KS

00:23:00 Sikkerhetskompetanse - beskrivelser Katrine Aam Svendsen, Seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet

00:41:00 Sikkerhetskompetanse - praktiske eksempler Harald Torbjørnsen, Daglig leder KiNS

00:53:00 Bruk av KiNS kompetansepakke Torkjell Dahl, Ringerike kommune

01:01:00 Bruk av KiNS kompetansepakke Knut Joar Eggen, Sarpsborg kommune

01:12:00 Bruk av KiNS kompetansepakke Anette Engum, Bærum kommune

01:20:00 Øvelser for bedre informasjonssikkerhet - ferdig planlagte diskusjonsøvelser Anders Gundersen, Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

01:49:00 "Sharing is caring" - hvordan åpenhet om sikkerhetsutfordringer bedrer sikkerhetskultur Raymond Andre Hagen, Seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet

Arrangementer