Hopp til hovudinnhald

Skate

Toppleiarorganet Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltninga) er eit strategisk samarbeidsråd og rådgjevande organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren. Skate skal bidra til ei samordna digitalisering av offentleg sektor som gjev gevinstar for innbyggjarane, næringslivet, frivillig sektor, og offentlege verksemder.

Toppleiarorganet Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltninga) er eit strategisk samarbeidsråd og rådgjevande organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren. Skate skal bidra til ei samordna digitalisering av offentleg sektor som gjev gevinstar for innbyggjarane, næringslivet, frivillig sektor, og offentlege verksemder.