Hopp til hovudinnhald

Skate

Toppleiarorganet Skate er eit strategisk samarbeidsråd og rådgjevande organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren. Skate skal bidra til ei samordna digitalisering av offentleg sektor som gjev gevinstar for innbyggjarane, næringslivet, frivillig sektor, og offentlege verksemder.

Toppleiarorganet Skate er eit strategisk samarbeidsråd og rådgjevande organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren. Skate skal bidra til ei samordna digitalisering av offentleg sektor som gjev gevinstar for innbyggjarane, næringslivet, frivillig sektor, og offentlege verksemder.