Hopp til hovudinnhald

Digital inkludering

Alle skal kunne delta i samfunnet på likeverdige vilkår. Målet er ein enklare digital kvardag for alle. Men viss vi ikkje legg til rette for at flest mogleg kan delta, risikerer vi å skape digital utanforskap. Løysinga er ikkje mindre digitalisering, men betre digitalisering.

Alle skal kunne delta i samfunnet på likeverdige vilkår. Målet er ein enklare digital kvardag for alle. Men viss vi ikkje legg til rette for at flest mogleg kan delta, risikerer vi å skape digital utanforskap. Løysinga er ikkje mindre digitalisering, men betre digitalisering.