Hopp til hovedinnhold

Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for automatisk innhenting og god kvalitet på data slik at plan- og byggesaksbehandling (GeoLett) kan automatiseres. Støtte: kr 14 000 000.

Prosjektet skal tilgjengeliggjøre, øke kvaliteten på plan- og eiendomsdata slik at det støtter brukerbehov for selvbetjening og tilrettelegge sentrale grunndata for fremtidsrettet digital bruk med særlig vekt på behov i bygg-, anlegg og eiendomssektoren. Dette vil innebære å heve kvaliteten på og realisere tjenestebasert tilgang til det datagrunnlag som Kartverket forvalter og plandata som kommunene forvalter. I tillegg til prioriterte tematiske datasett fra andre etater som er nødvendig for effektiv og brukervennlig selvbetjening.

Prosjektet planlegger å:

  • Utvikle metodikk for å heve datakvaliteten på plan- og eiendomsdata slik at det støtter brukerbehov for selvbetjening. Det legges særlig vekt på å støtte behov i plan- og byggesaksprosessen.
  • Utvikle en tiltakspakke tilpasset ulike kommuners behov.
  • Bistå kommuner med å iverksette tiltak som hever kvaliteten på digitale grunnlagsdata til et tilfredsstillende nivå. Kommuner i pressområder med stor byggeaktivitet prioriteres.

Prosjektet er avsluttet. Det arbeides kontinuerlig for å digitalisere og tilrettelegge datagrunnlaget slik at det kan brukes i ulike digitale tjenester og arbeidsprosesser. For Direktorat for Byggkvalitet (DiBK) er GeoLett en styrking av pågående arbeid med å etablere en digital byggesaksprosess gjennom Fellestjenester BYGG.

For Kartverket er GeoLett et virkemiddel til å understøtte arbeidet med nasjonal geodatastrategi mot 2025

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Den viktigste suksessfaktoren er at prosjektet er gjennomført i nært samarbeid mellom Kartverket, KMD/Planavdelingen, KS og DiBK.

I tillegg har det vært avgjørende at støtte fra Medfinansieringsordningen har gjort det mulig å anskaffe dyktig bistand innen tjenestedesign og til å lede og gjennomføre innovative prosesser i samarbeid mellom kommuner, sektormyndigheter og tjenesteleverandører

Viktige læringspunkter fra prosjektet

  • Tenke stort, starte smått
  • Følge tett opp aktiviteter og prosjekter
  • Være standhaftig og holde fokus
  • Være konkret, forenkle og test i praksis