Hopp til hovedinnhold

Tiltaket skal bidra til at Tilsynet for universell utforming (TUU) blir et mer effektivt tilsyn med lenger rekkevidde som bidrar til et samfunn uten digitale barrierer hvor alle har like muligheter til å delta digitalt. Støtte: kr 8 000 000.

TUU har siden starten i 2013 vært innrettet i samsvar med føringer for statlige tilsyn, der kjerneområdene er kontroll, veiledning, områdeovervåking og regelverksutvikling.

Fra den 1. februar 2023 må alle offentlige virksomheter etterleve EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD). I WAD er det også krav til at antall årlige kontroller som myndighetsorganet (TUU) skal utføre. I Norge skal det minst gjennomføres 240 forenklete kontroller og 30 inngående kontroller mot offentlig sektor. I tillegg skal TUU gjennomføre kontroller rettet mot privat sektor, som er betydelig større enn offentlig sektor.

Tiltaket skal føre til en omstilling av TUU, bort fra dagens manuelle metoder for kontroll som har svært begrenset rekkevidde, over til å gjennomføre effektive kontroller med mulighet for automatiske kontroller med god digital støtte for hele kontrollprosessen.