Hopp til hovedinnhold

Tiltaket er en del av realiseringen av livshendelsen «starte/drive frivillig organisasjon» fra digitaliseringsstrategi og skal forenkle hverdagen til frivillige organisasjoner. Støtte: 7 339 151.

Tiltaket handler om å videreutvikle frivillighetsregisteret som forvaltes av Brønnøysundregistrene slik at relevant og kvalitetssikret data om frivillige organisasjoner er lett tilgjengelig for dem som ønsker/er pålagt å benytte denne informasjonen. Dette vil representere en forenkling for frivillige organisasjoner ved at de får frigjort tid fra administrasjon/rapportering/rutiner til mer aktivitet.