Hopp til hovedinnhold

Tiltaket kommer fra arbeidet med den prioriterte livshendelsen Alvorlig sykt barn (ASB). ASB har vært igjennom en StimuLab-prosess, og dette er det første tiltaket som skal realiseres. Støtte: 57 383 633.

Helsedirektoratet har gjennomført kartlegginger som viser at barn og unge med sammensatte behov, og deres pårørende, har et stort behov for lett tilgjengelig informasjon om sykdom, tilstand, tjenester, rettigheter og mulige hjelpetiltak. Kartleggingene ble blant annet gjort ved hjelp av Stimulab-ordningen til Digdir og livshendelsen alvorlig sykt barn (ASB). I prosjektet skal det lages en informasjons- og samhandlingstjeneste, i tillegg til innbyggers informasjonskanal. Dette vil gi tidsbesparelser for privatpersoner og kommunal sektor – men viktigere enn det, korrekt og oppdatert formidling av informasjon fra Helsedirektoratet og andre statlige aktører, som bl.a. styrker mulighet for økt likebehandling og forutsetninger for tidlig innsats.