Hopp til hovedinnhold

Digiros skal bidra til at ROS-analyser i kommunene gjennomføres mer effektivt, med bedre kvalitet og mer enhetlig. Støtte: kr 9 350 000 kroner.

DSB erfarer at ROS-analyser til kommunens arealplanlegging er av svært varierende kvalitet. Kommunene har generelt for liten kapasitet og kompetanse på ROS-metodikk. Utfordringene knyttet til gjennomføring av ROS-analyser kan beskrives langs tre hovedlinjer:

- Tilgang på kvalitetssikrete data.

- Standardiserte rutiner og krav til innhold og gjennomføring.

- Rutiner og samhandling med relevante aktører underveis i prosessen.

Prosjektet skal utvikle en digital løsning for risiko- og sårbarhetsanalyser til bruk i kommunens arealplanlegging. Løsningen skal hente inn data som er nødvendig fra allerede digitaliserte kilder og lede brukeren gjennom analyseprosessen.

Prosjektet vil spare tid for både statsforvalteren og private utbyggere. Økt kvalitet i ROS-analyser bidrar til redusert sårbarhet i samfunnet.