Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Brønnøysundregistrene: Forenklet innsamling og formidling av økonomisk informasjon for enkeltpersonforetak  

Brønnøysundregistrene skal utvikle en tjeneste som tilgjengeliggjør og visualiserer data for innbyggere som etablerer enkelpersonforetak. Prosjektet samarbeider med Skatteetaten og den pågående satsingen på samordnet og effektiv innkreving. Støtte: 4 441 250 kroner.  

StimuLab-prosjektet gjeldsfloken utforsket hvordan en digital tjeneste som innhenter, sammenstiller og tilgjengeliggjør en innbyggers økonomiske data kan bistå innbyggere før, under og etter økonomiske problemer oppstår. I den forbindelse ble det avdekket at flere innbyggere hadde havnet i økonomisk uføre gjennom drift av enkeltpersonforetak (ENK). Dette ble nærmere undersøkt i StimuLab-prosjektet Helhetlig tjeneste for forebygging av økonomiske problemer (KLOPP). Målet med dette prosjektet var forebygging av økonomiske problemer for ENK i oppstart- og driftsfasen.

Brønnøysundregistrene skal nå realisere deler av konseptene fra StimuLab-prosjektene gjeldsfloken og KLOPP. Prosjektet er knyttet til livshendelsen starte og drive bedrift, som er en av syv livshendelser der utviklingen av sammenhengende digitale tjenester skal prioriteres.

Brønnøysundregisteret skal utvikle en gjenbrukbar, teknologisk infrastruktur som innhenter økonomisk data fra ulike kilder, sammenstiller disse og lager en tjeneste som visualiserer og tilgjengeliggjør data. Tjenesten vil hjelpe innbyggere som etablerer ENK å få oversikt over både sin private økonomi og foretakets økonomi, og guide nye næringsdrivende gjennom rapporteringsplikter det første driftsåret.

Tiltaket vil bidra til å forebygge økonomiske problemer. Prosjektet vil i tillegg bidra til forbedring og effektivisering for hjelpeapparatet for ENK med økonomiske problemer.