Hopp til hovedinnhold

Brønnøysundregistrene skal utvikle en tjeneste som tilgjengeliggjør og visualiserer data for innbyggere som etablerer enkelpersonforetak. Prosjektet samarbeider med Skatteetaten og den pågående satsingen på samordnet og effektiv innkreving. Støtte: kr 4 441 250 kroner.  

Prosjektet faller under livshendelsen "Starte og drive en bedrift". Prosjektet har som mål å utvikle en tjeneste som forenkler hverdagen for næringsliv/ innbyggere.

Hovedfokuset prosjektet er på enkeltpersonforetak og forebygging av økonomiske problemer før og i etableringsfasen, samtidig som det legges til rette for produktivitetsøkning i samfunnet. Konseptet bygger på prinsipp om gjenbruk, viderebruk og deling av data, og utnyttelse av fellestjenester og annen eksisterende infrastruktur. Nye løsningselementer skal gjøres mest mulig generiske og gjenbrukbare.

Bakgrunn i Stimulabprosjekt

Stimulab-prosjektet Gjeldsfloken utforsket hvordan en digital tjeneste som innhenter, sammenstiller og tilgjengeliggjør en innbyggers økonomiske data kan bistå innbyggere før, under og etter økonomiske problemer oppstår. I den forbindelse ble det avdekket at flere innbyggere hadde havnet i økonomisk uføre gjennom drift av enkeltpersonforetak (ENK). Dette ble nærmere undersøkt i Stimulab-prosjektet Helhetlig tjeneste for forebygging av økonomiske problemer (KLOPP). Målet med dette prosjektet var forebygging av økonomiske problemer for ENK i oppstart- og driftsfasen.

Brønnøysundregistrene skal nå realisere deler av konseptene fra Stimulab-prosjektene Gjeldsfloken og KLOPP. Prosjektet er knyttet til livshendelsen starte og drive bedrift, som er en av syv livshendelser der utviklingen av sammenhengende digitale tjenester skal prioriteres.

Status for produktene

Prosjektet var opprinnelig estimert til å gå over ett år. Brønnøysundregistrene avslutter nå prosjektet etter to år. Brønnøysundregistrene har fullført utvikling fra sin side, men juridiske hindringer står i veien for at produktene kan settes i produksjon. Tjenesten Økonomisk oversikt er planlagt satt i drift i 2024, forutsatt at lovhjemmel blir vedtatt. Versjon 1.0 av Digital oppstartsveileder er satt i drift 1. juli 2022 og oppdatert 1. januar 2023 med API fra åpne data, men er avhengig av at tjenesten Økonomisk oversikt blir realisert for å oppnå full måloppnåelse. I forhold til medfinansieringsordningen er prosjektet avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

  • Et godt samarbeid med Digdir som har bidratt med utviklingsressurser for å realisere oppstartsveilederen og at den ble lansert fra start med en innlogget versjon i Altinn.
  • Godt samarbeid med Digdir/Altinn ved utvikling av datadelingstjeneste samt innsynsfunksjon i Altinn 3.0.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

  • Tilgang på data fra Skatteetaten (SKE) kunne ikke presenteres i tjenesten grunnet SKE sin taushetsplikt. Dette burde vært avklart på et tidligere tidspunkt.
  • Ved planlegging av tjenester med datadeling på tvers i offentlig sektor må den juridiske forankring avklares på et tidligere tidspunkt.