Informasjonsforvaltning

Informasjon er en viktig ressurs, og å forvalte den godt gir verdiskapning for virksomheten og i samfunnet. Det bidrar også til bedre tjenester.

En person bærer en kloss på ryggen - blå.svg