Informasjon er en viktig ressurs, og å forvalte den godt gir verdiskapning for virksomheten og i samfunnet. Det bidrar også til bedre tjenester.

Hvordan jobbe med Informasjonsforvaltning

Informasjon er en viktig ressurs, og å forvalte den godt gir verdiskapning for virksomheten og i samfunnet. Det bidrar også til bedre tjenester.

Innlegg fra Digitaliseringsbloggen