Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal etablere fellesløsninger for tilgang til digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter. Støtte: kr 12 500 000.

Begge løsninger vil være i tilgjengelige for hele forvaltningen. Effektene av tiltaket er at det blir enkelt å etablere sikker og effektiv digital kommunikasjon med næringsdrivende og andre typer virksomheter, samt verifisere hvem som kan opptre på vegne av og forplikte en virksomhet i en digital dialog. Raskere og mer effektiv kommunikasjon vil gi grunnlag for bedre flyt i samhandlingen, og dermed raskere og bedre behandling for alle involverte parter.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Prosjektet var klar med løsningen for varslingsadresser samtidig som forskriften ble iverksatt i januar 2018. Samarbeidet med Altinn om den delen av løsningen som er integrert med Altinn har vært konstruktivt. Dette prosjektet har bidratt til at det er kommet på plass retningslinjer for bruk av varslingsadresser

Testregimet i prosjektet fungerte meget godt. Det var riktig og viktig at testlederrollen var besatt i hele prosjektperioden.

De interne prosjektressursene har sittet samlokalisert i store deler av prosjektperioden. Dette ha gjort at endringer underveis har blitt taklet på en god måte.

Brønnøysundsregistrene har en god utviklingsmetodikk. Viktig at sentrale roller som metodikken beskriver er på plass tidlig i utviklingsløpet.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

I smidige utviklingsprosjekter bør ressursene være samlokalisert. Dette gjelder også eksternt innleide ressurser.

Generelt, men spesielt Skate-initierte prosjekter må unngå å komme i situasjoner der etater kommer i en konkurransesituasjon knyttet til utvikling av nasjonale felleskomponenter.

Det er viktig at utvikling av løsninger og regelverksutvikling er godt samordnet. I dette prosjektet ventet vi forholdsvis lenge på at regelverk på området kom på plass.