Hopp til hovedinnhold

Brønnøysundregistrene ønsker å legge til rette for at prosessen med etablering og registrering av nye virksomheter fra stiftelse til innsendelse av registermelding kan gjennomføres digitalt, sømløst og effektivt i brukerens foretrukne brukerflate. Støtte: kr 8 961 137.

Tiltaket er en del av DSOP-samarbeidet. Hovedmålet med prosjektet er å legge til rette for realisering av en sammenhengende generisk tjeneste for etablererfasen i livshendelsen "starte og drive en bedrift" for aksjeselskap med kontantinnskudd og enkeltpersonforetak.

Prosjektets mål blir oppnådd når eksterne aktører kobler seg på løsningen. Tre eksterne aktører arbeider med å lage løsninger på sin side slik at tjenesten oppleves som sammenhengende. All utvikling finansiert av medfinansieringsordningen er ferdig.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Grundig arbeid med begreper og strukturering av data la grunnlaget for å etablere API i samarbeid med eksterne interessenter.

Prosjektet etablerte tidlig en bredt sammensatt interessent/referansegruppe. Gruppen ble holdt informert om fremdrift og den ble brukt for å etablere en relevant løsning.

Prosjektteamet var bredt sammensatt med tanke på kompetanse.

Prosjektet benyttet agile metoder og prinsipper. Testet hypoteser og leveranser på brukerne løpende slik at det var enkelt å justere leveranser og løsning underveis.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Viktigheten av å samhandle med referansegruppen fra start til mål.

Det er viktig å definere begreper og tidlig få på plass gode informasjonsmodeller når det skal etableres APIer som skal benyttet av en lang rekke eksterne aktører.

Viktig å involvere brukeren av en fremtidig løsning.

Viktig å ikke gape over for mye, ha et begrenset omfang og klart mandat, kombinert med en fleksibilitet for teamet til å velge en hensiktsmessig arkitektur og løsning.