Samordning og koordinering

Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut. Sentrale samarbeidsaktører er KS og Skate.

Digdir Illustrasjon – To personer sitter i hver sin stol og snakker sammen - blå.svg