Hopp til hovedinnhold

Samordning og koordinering

Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut, både nasjonalt og internasjonalt. Sentrale samarbeidsaktører i Norge er KS og Skate, og internasjonalt er EU og Nordisk Ministerråd samarbeidspartnere.

Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut, både nasjonalt og internasjonalt. Sentrale samarbeidsaktører i Norge er KS og Skate, og internasjonalt er EU og Nordisk Ministerråd samarbeidspartnere.