Om Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av samfunnet.

Digdir Illustrasjon - To personer snakker og jobber rundt en stor sirkel - rød.svg