Alt tekst
Slik blir det nye Digitaliseringsdirektoratet
Den 1. januar 2020 vart Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistera og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) samla i det nye Digitaliseringsdirektoratet.
Nyheter