Få veiledning til effektiv organisering og styring av prosjektaktiviteter. Prosjektveiviseren er vår anbefalte modell for overordnet prosjektstyring i offentlig sektor.