Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Direktoratet for e-helse: DigiHelsestasjon

Prosjektet er en del av satsingen på å etablere nasjonale, digitale innbyggertjenester innen helsesektoren. Støtte: 15 000 000.

Prosjektet er spesielt innrettet mot ungdom, og er koordinert med DigiUng-prosjektet. Det skal gi brukerne mulighet for timeavtaler og digital, sikker dialog med helsestasjonene, og vil gi de ansatte en bedre organisert hverdag, Både brukere og kommuner vil spare tid, og kvaliteten og sikkerheten i dialog og oppfølging vil bli bedre. Prosjektet er et samarbeid mellom Dir. For e-helse, kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Haugesund og KS og delfinansieres av disse samt Helsedirektoratet.

I 2017 fikk prosjekt for digitale hjemmebaserte tjenester i kommunene medfinansiering.