Hopp til hovedinnhold

Geolett 2.0 skal gjøre det enklere for offentlige etater å dele temadata og enklere for kommunene å bruke disse dataene som de trenger i plan- og byggesaksprosessen. Støtte: kr 20 000 000.

Bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE) er landets største sektor med en årlig omsetning på 526 milliarder kroner og en sysselsetning på rundt 260.000 personer. Temadata og offentlige data om plan og eiendom er sentrale grunnlagsdata i mye av virksomheten i denne sektoren. Ikke minst gjelder dette i eiendomsmarkedet og for plan- og byggesaksprosessen.

Målet i dette prosjektet er å etablere sammenhengende tjenester i nært samarbeid mellom statlig og kommunal sektor på noen av de viktigste og mest grunnleggende offentlige tjenestene for både BAE-næringen, kommuner og innbyggere. Bygger på det tidligere GeoLett-prosjektet (2017-2020).