Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Direktoratet for økonomistyring (DFØ): Digital oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

DFØ og Kulturdepartementet skal lage en digital oversikt over statlige tilskuddsordninger, tilskuddsmottakere og -beløp til frivillig sektor. Støtte: 15 000 000.

Informasjonen skal samles i et nytt tilskuddsregister og gjøres tilgjengelig på en søk- og filtrerbar nettside. Et tilskuddsregister vil gi mulighet for betre statlig styring og forvaltning gjennom systematisk kunnskap, samtidig som nettsiden skal gi rask nytte for frivillig sektor.

Registeret skal være modulbasert og være en viktig byggestein for videre digitalisering av tilskuddsområdet.