Innovasjonsbarometeret

Innovasjonsbarometeret er en undersøkelse som kartlegger hvordan innovasjon foregår i staten.

Håpet er at kunnskapen fra dataene i innovasjonsbarometeret skal gi oss bedre oversikt over hva som foregår av innovasjon, og hvordan innovasjon foregår. Kunnskapen vil også bli utgangspunkt for nye satsinger og tiltak for å fremme innovasjon i offentlig sektor.

Den første datainnsamlingen ble gjennomført høst 2018, og undersøkelsen gjennomføres på nytt våren 2021. Dybdeanalyser, datasett og mer vil bli publisert fortløpende.

Innovasjonsbarometeret 2021

Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører i månedene januar til mars 2021 to parallelle undersøkelser.

  • Én undersøkelse blir sendt til alle virksomhetsledere i alle departementer og direktorater. Denne undersøkelsen omhandler virksomhetens overordnede innovasjonsarbeid.
  • Den andre undersøkelsen blir sendt til ledere for avdelinger og underenheter som har oversikt over innovasjonsarbeidet på den enkelte arbeidsplass og/eller har jobbet med innovasjon. Denne undersøkelsen omhandler virksomhetenes innovasjonsarbeid de siste to år.

Resultatene fra undersøkelsene publiseres på aggregert nivå slik at det ikke fremkommer hva hver enkelt departement/direktorat har svar. Det er det samlede aktivitetsnivået i staten som skal kartlegges.

Resultatene fra undersøkelsen gjøres tilgjengelig på våre nettsider når resultatene er klare.

Status og kontaktinfo for årets undersøkelse

Innovasjonsbarometeret 2021 er sendt ut til ledere i statlig sektor.

Rambøll gjennomfører og sender ut undersøkelsen på vegne av Digitaliseringsdirektoratet.

Har du spørsmål om innovasjonsbarometeret, kan de rettes til Fredrik Danker Monsen i Digitaliseringsdirektoratet: fdm@digdir.no.

Tekniske spørsmål til undersøkelsen kan rettes til Marie Bjella: meeb@ramboll.com.

Hva er innovasjonsbarometeret for staten?

Innovasjonsbarometeret ble først utviklet av Center for Offentlig Innovation (COI) 1 i Danmark. I Danmark har undersøkelsen blitt gjennomført to ganger, både i statlig og kommunal sektor. I Norge har både Digdir og KS gjennomført innovasjonsbarometer for statlig og kommunal sektor. Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor 2020 er tilgjengelig på KS sine nettsider.

Innovasjonsbarometeret skal kartlegge hvordan innovasjon foregår i staten. Kunnskapen fra dataene forteller oss hvordan innovasjon foregår, og hva som kan være med på å hemme/fremme innovasjon i offentlig sektor.