Hopp til hovedinnhold

Innovasjonsbarometeret

Innovasjonsbarometeret er en spørreundersøkelse som kartlegger hvordan innovasjon foregår i staten. Innovasjonsbarometeret i staten ble gjennomført 2018 og 2021. Undersøkelsene viser økt innovasjonsaktivitet i statlig sektor, økt samarbeid på tvers og at staten arbeider med radikal innovasjon.

Håpet er at kunnskapen fra dataene i innovasjonsbarometeret skal gi oss bedre oversikt over hva som foregår av innovasjon, og hvordan innovasjon foregår. Kunnskapen vil også bli utgangspunkt for nye satsinger og tiltak for å fremme innovasjon i offentlig sektor.

Innovasjonsbarometeret i statlig sektor ble gjennomført for første gang høst 2018, og på nytt våren 2021. Dybdeanalyser, datasett og mer publiseres på digdir.no.

Du finner Innovasjonsbarometeret 2021 på Digitaliseringsdirektoratets rapportsider. Der finner du også innovasjonsbarometeret 2018.

Innovasjonsbarometeret 2021

Digitaliseringsdirektoratet har med bistand fra Rambøll management consulting gjennomført to parallelle spørreundersøkelser som til sammen utgjør innovasjonsbarometeret.

  • Én undersøkelse ble sendt til alle virksomhetsledere i alle departementer og direktorater. Undersøkelsen omhandler virksomhetens overordnede innovasjonsarbeid.
  • Den andre undersøkelsen ble sendt til ledere for avdelinger og underenheter som har oversikt over innovasjonsarbeidet på den enkelte arbeidsplass og/eller har jobbet med innovasjon. Denne undersøkelsen omhandler virksomhetenes innovasjonsarbeid de siste to år.

Resultatene fra undersøkelsene publiseres på aggregert nivå slik at det ikke fremkommer hva hver enkelt departement/direktorat har svar. Det er det samlede aktivitetsnivået i staten som skal kartlegges.

Hva er innovasjonsbarometeret for staten?

Innovasjonsbarometeret ble først utviklet av Center for Offentlig Innovation (COI) 1 i Danmark. I Danmark har undersøkelsen blitt gjennomført to ganger, både i statlig og kommunal sektor. I Norge har både Digdir og KS gjennomført innovasjonsbarometer for statlig og kommunal sektor i to omganger. Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor 2020 er tilgjengelig på KS sine nettsider.

Innovasjonsbarometeret kartlegger hvordan innovasjon foregår i staten. Kunnskapen fra dataene forteller oss hvordan innovasjon foregår, og hva som kan være med på å hemme/fremme innovasjon i offentlig sektor.

Status og kontaktinfo for årets undersøkelse

Innovasjonsbarometeret 2021 er nå gjennomført.

Har du spørsmål om innovasjonsbarometeret, kan de rettes til Fredrik Danker Monsen i Digitaliseringsdirektoratet: fdm@digdir.no.

Tekniske spørsmål til undersøkelsen kan rettes til Marie Bjella: meeb@ramboll.com.

Kontakt

Fredrik Danker Monsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 45206488