Hopp til hovudinnhald

Medfinansieringsordninga

Gjennom medfinansieringsordninga kan samfunnsøkonomisk lønsame digitaliseringstiltak få dekka deler av prosjektkostnaden.

Gjennom medfinansieringsordninga kan samfunnsøkonomisk lønsame digitaliseringstiltak få dekka deler av prosjektkostnaden.