Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal utvikle en felleskomponent som sørger for automatisk data- og informasjonsflyt mellom velferdsteknologiske løsninger (VFT) og kommunale fagsystem (EPJ). Støtte: kr 23 962 411.

Prosjektet skal videre utvikle nasjonale grensesnittstandarder og legge til rette for at nye løsninger og systemer enkelt kan koble seg på knutepunktet i fremtiden, samt utvikle nasjonale grensesnittstandarder.

Integrasjoner mellom VFT-løsninger og de kommunale EPJ'er muliggjør automatisert journalføring. Dette gir tidsgevinster for kommunene, ved at det ikke lenger er nødvendig med manuell journalføring av informasjon fra VFT-løsningene. Det er også flere kvalitetsmessige gevinster ved at all nødvendig data og informasjon overføres på korrekt måte til journalen, uten feilregistreringer eller mangler. Informasjonen blir også betydelig raskere tilgjengelig i journalen, noe som gir bedre mulighet for oppfølging fra helsepersonell.

Standardiserte grensesnitt for informasjonsflyt mellom VFT-løsninger og EPJ-systemer vil i betydelig grad forenkle og redusere kostnadene ved å etablere integrasjoner. Markedet for velferdsteknologi blir mer åpent ved å gjøre det enklere for aktørene å utvikle og levere tjenester til hele sektoren uavhengig av hvilket EPJ-system som den enkelte kommune har.