Hopp til hovedinnhold

Tiltaket er et samarbeid mellom FHI og KS og skal utnytte helsedata bedre og forenkle arbeidshverdagen for blant annet aktører i kommunal sektor. Støtte: kr 49 463 875.

Pandemien viste at kommunene hadde et stort behov for tilgang til kunnskap fra Folkehelseinstituttet (FHI), og digitale løsninger ble utviklet for å sikre effektiv deling av kritiske data og statistikk med kommunal sektor. Imidlertid anses flere av løsningene som ble utviklet under pandemien som lite robuste og lite hensiktsmessige for fremtidig bruk i normal- og/eller beredskapssituasjoner.

Gjennom samarbeid mellom sentrale aktører i norsk helse- og omsorgssektor skal prosjektet bidra til bedre helseovervåking, beredskap og folkehelse. Prosjektet skal utnytte helsedata i økt grad ved å tilrettelegge for trygg og effektiv deling av data på tvers av aktører i helsesektoren, med hovedfokus på utveksling av data mellom kommunene og FHI på riktig aggregeringsnivå.

Prosjektet skal også forenkle arbeidshverdagen for aktører i kommunal sektor ved å tilby sammenhengende tjenester og relevant informasjon til for eksempel kommuneleger. I tillegg skal det forenkle arbeidshverdagen for fagressurser og analytikere i FHI ved å etablere en digital infrastruktur som styrker muligheten for å utnytte helsedata i analyser.

Utover dette skal prosjektet etablere digitale tjenester for samhandling og deling av data på tvers av aktører som styrker samordningen på tvers av offentlig og privat sektor.