Hopp til hovedinnhold

Helsedirektoratet skal legge til rette for at pasienter kan få digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner, ved å dele og sammenstille data fra ulike kilder. Støtte: kr 41 735 000 kroner.

Helsepersonell med ansvar for å følge opp pasienter i et behandlingsforløp, mangler muligheten til å kunne samhandle godt om pasientoppfølgingen. Manglende koordinering og tilgang til nødvendig pasientinformasjon fører til brudd i behandlingsforløpet ved overføring av pasienter mellom tjenestestedene. Det har over lengre tid vært behov for en mer strukturert tilnærming til å legge opp behandlingsløp for pasienter, og for mer koordinering og informasjonsdeling på tvers av helse- og omsorgstjenesten.

I 2020 fikk prosjektet digital behandlings- og egenbehandlingsplan (DBEP) midler fra StimuLab til å gjennomføre et omfattende innsikts- og konseptutredningsarbeid. Det ble i løpet av StimuLab-arbeidet vurdert ulike konseptuelle retninger for DBEP.

Samarbeidsprosjektet mellom Helsedirektoratet og KS skal nå utvikle:

  • Funksjonalitet og brukergrensesnitt for helsepersonell i kjernejournal, som gjør at de kan opprette, utarbeide, vise og dele DBEP.

  • Funksjonalitet og brukergrensesnitt for innbyggere på Helsenorge, som gjør at de kan se sin DBEP, interagere med egenbehandlingsplanen og skrive kommentarer til DBEP.

  • En detaljert beskrivelse av prosess og innhold i behandlings- og egenbehandlingsplanen.

  • Veileder for pasient og helsepersonell for bruk av DBEP.

  • API for deling/uthenting, lagring og sletting av data. APIene skal kunne benyttes av kjernejournal, Helsenorge og tredjepartsleverandører, og de skal kunne publiseres via en samhandlingsplattform.

  • Database for lagring av DBEP i kjernejournal.

Tjenesten kan inngå i livshendelsen alvorlig sykt barn, som er en av syv livshendelser der utviklingen av sammenhengende digitale tjenester skal prioriteres.

Prosjektet vil bidra til en helhetlig plan for behandling av pasienter, både fra helsetjenesten (behandlingsplan) og i pasientens hjem (egenbehandlingsplan), samt informasjonsdeling på tvers av behandlere og pasienter. Tiltaket vil i tillegg spare tid i helse- og omsorgstjenesten.