Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ): Automatisering av lønnsutbetaling

DFØ skal automatisere lønnsutbetalingene til kundene sine, og få slutt på tidskrevende manuelle prosesser. Støtte: 5 250 000 kroner.

DFØ leverer tjenester til 200 kunder med til sammen 200 000 lønnsmottakere. Dagens prosesser og skjemaer relatert til arbeidsforhold er delvis manuelle. I tillegg ligger de fleste av skjemaene i utdatert programvare, og flere av skjemaene kan ikke kobles til DFØ-applikasjonen. DFØ sine kunder opplever dagens løsninger som tungvinte og uoversiktlige.

Prosjektet skal automatisere manuelle prosesser i dagens lønnsutbetaling. I tillegg skal bruk av ny teknisk programvare gjøre det mulig å tilrettelegge for samme tjenester i selvbetjeningsportalen som i DFØ-applikasjonen.

Forbedringene i DFØs lønnstjenester skal sikre en enklere arbeidshverdag og bedre brukeropplevelser for kundene. I tillegg vil både DFØ og kundene spare tid på de nye løsningene.