Et utvalg hendelser i livet er valgt ut som utgangspunkt for å få på plass helhetlige og brukerrettede tjenester.