Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Digitaliseringsdirektoratet: Oppgjør etter dødsfall/Tilrettelegging for sammenhengende tjenester