Hopp til hovudinnhald

Prosjektet skal digitalisere prosessen fram til skifteattest for privat skifte, og samtidig legge til rette for andre samanhengande tenester i Altinn. Støtte: kr 13 375 42.

Prosjektet er ein sentral del av livshendinga "Dødsfall og arv" som er ein av dei prioriterte livshendingane i digitaliseringsstrategien "Éin digital offentleg sektor".

Les anbefalingene fra Digitaliseringsrådet