Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Digitaliseringsdirektoratet samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

På denne siden

  Digitaliseringsdirektoratet, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

  Datavisualiseringer

  Digitaliseringsdirektoratet bruker skytjenestene Tableau Public og Highcharts når vi visualiserer data på sidene våre. Når du bruker denne visualiseringen samler den inn trafikkdata om hvordan brukerne interagerer med visualiseringen. Dataene samles inn for å kunne forbedre visualiseringene slik at de skal bli enda enklere å bruke i fremtiden.

  Direktesending

  På mange av våre arrangementer har vi direktesending/streaming. Når du bruker avspilleren samler den inn trafikkdata som blant annet viser hvor mange og hvor lenge du ser på direktesendingen. Aventia.no er databehandler.

  Informasjonskapsler i nettleser

  Vi har laget en fullstendig liste over alle Informasjonskapsler som finnes på Digdir.no.www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

  IP-adresse

  Din IP-adresse logges for en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 15 dager. Deretter slettes loggen automatisk. Dette er nødvendig for å sørge for en sikker og stabil drift av nettsidene. Informasjonen blir brukt til å identifisere eller å forebygge eventuelle driftsproblem og ikke-ønsket aktivitet mot nettsidene.

  Jobbsøknader

  Dersom du søker jobb hos Digitaliseringsdirektoratet, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Det rettslige grunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b). Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er rettsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h). Personopplysningsloven § 6 gir et supplerende grunnlag for behandling av sensitive personopplysninger når dette er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter.

  Alle stillingssøknader blir lagret i Digdirs rekrutteringsverktøy Jobbnorge og journalført i Digdirs elektroniske arkiv 360. Referanser innhentes gjennom programmet Xref. Opplysningene i Digdirs del av Jobbnorge og Xref slettes ett år etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet. Dokumenter som er arkivert i vårt saks- og arkivsystem bevares permanent i henhold til arkivloven.

  Kommentarer

  Der det er mulig for brukerne å komme med kommentarer blir man avkrevet navn og e-postadresse. Navn og e-postadresse kan bli publisert med kommentaren, men lagres ikke hos Digitaliseringsdirektoratet.

  Nyhetsbrev

  Våre nyhetsbrev baserer seg på avtale. Våre nyhetsbrev tilbyr nyheter om alle våre fagområder og tjenester, rettledninger og rapporter. Våre nyhetsbrev tilbyr også informasjon om våre konferanser, kurs og arrangementer og informerer om ledige stillinger.

  I forbindelse med påmelding av nyhetsbrev samler vi inn e-post-adresse. Dette er obligatorisk. I tillegg kan du selv oppgi fornavn, etternavn, stilling og virksomhet, men dette er frivillig. Informasjonen bruker vi for å tilpasse informasjonen vi sender deg best mulig. For eksempel er noen arrangement kun aktuelt for enkelte virksomheter og stillinger. Avtalen inngår du når du selv ber om å motta nyhetsbrev via vår bestillingsside. Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss. Opplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv.

  MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. I forbindelse med utsending av nyhetsbrev fører vi statistikk over bruken, hvor mange som leser og hva som leses. Dette gjør vi for å kunne gi våre lesere mest mulig relevante saker.

  Personvernombud i Digitaliseringsdirektoratet

  Siden Digitaliseringsdirektoratet er en offentlig myndighet, har vi et eget personvernombud i virksomheten. Du kan lese mer om hva personvernombudet er og hvordan du kan komme i kontakt med vedkommende på ombudets egen side.

  Pålogging med felles brukerhåndtering

  Noen tjenester krever at man logger inn via Digitaliseringsdirektoratets felles brukerhåndtering. Denne brukerhåndteringen styrer din tilgang til disse tjenestene:

  • Data.norge.no
  • Samarbeidsportalen
  • Kurs og arrangementer

  Brukerhåndteringen har en egen profilside. Her kan du gjøre følgende:

  • Legge inn og endre navn, e-post, telefonnummer og organisasjon
  • Se når brukerhåndteringen ble benyttet og hvilken av Digitaliseringsdirektoratets tjenester du har logget deg inn på
  • Laste ned opplysninger registrert om deg i Digitaliseringsdirektoratets felles brukerhåndtering
  • Slette brukerprofilen din

  For å komme til profilsiden din går du til user.difi.no

  Opplysningene i Digitaliseringsdirektoratets felles brukerhåndtering deles ikke med andre.

  Påmeldingssystem – kurs og seminar

  Formålet med registreringen er å gi Digitaliseringsdirektoratet som arrangør nødvendig informasjon for korrekt registrering og administrasjon av deltakere på sine arrangement (kurs, seminar, webinar m.m.) samt forbedre tilbud og kvalitet på arrangementene og legge til rette for deltakere med spesielt behov (for eksempel matallergi).

  Dette blir registrert på deg:

  • Navn (fornavn, etternavn)
  • Mobilnummer
  • Epostadresse

  Ved behov kan dette også registreres om deg:

  • Virksomhet
  • Rolle/stilling
  • Eventuelle informasjon om matallergi og funksjonsnedsettelse
  • Oppmøte/deltakelse
  • Deltakeres evaluering av arrangement

  Behandlingsgrunnlag følger av Personvernforordningen 6 (1) b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

  Rettslig grunnlag for behandling av informasjon om matallergi og funksjonsnedsettelse følger av Personvernforordningen 9 (2) a), den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger.

  Dine personopplysninger vil ikke overføres til andre virksomheter. Navn og virksomhet kan bli gjort tilgjengelig på deltakerlister som deles til deltakere og instruktører. Personopplysninger lagres frem til at fakturering, nødvendig statistikk og rapporteringer er gjennomført.

  Deltager AS er leverandør for påmeldingsløsningen. Digitaliseringsdirektoratet bruker e-postadressene til å distribuere evalueringer i etterkant av kurs og seminar via vår leverandør, Questback.

  Påmeldingssystem – store konferanser

  Formålet med registreringen er å gi Digitaliseringsdirektoratet som arrangør nødvendig informasjon for korrekt registrering og administrasjon av deltakere på sine store konferanser, legge til rette for deltakere med spesielt behov (for eksempel matallergi), bygge nettverksarena samt forbedre tilbud og kvalitet på arrangementene.

  Dette blir registrert på deg:

  • Navn (fornavn, etternavn)
  • Mobilnummer
  • E-postadresse
  • Virksomhet
  • Rolle/stilling

  Ved behov kan dette også registreres om deg:

  • Eventuelle informasjon om matallergi og funksjonsnedsettelse
  • Fakturainformasjon, dersom du har valgt faktura som betalingsmåte (Fødselsnummer er registrert hvis du velger å betale privat.)
  • Oppmøte/deltakelse
  • Deltakeres evaluering av arrangement

  Behandlingsgrunnlag følger av Personvernforordningen 6 (1) b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

  Rettslig grunnlag for behandling av informasjon om matallergi og funksjonsnedsettelse følger av Personvernforordningen 9 (2) a), den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger.

  Dersom én person melder på flere deltakere samtidig, gjør vi oppmerksom på at den som utfører påmeldingen derfor samtykker på vegne av de som meldes på.

  Personopplysninger vil ikke overføres til andre virksomheter. Navn og virksomhet kan bli gjort tilgjengelig i eksempelvis konferansens webapp, dette begrenser seg til navn og virksomhet og ikke kontaktinformasjon.

  Personopplysninger lagres fram til nødvendige statistikk og rapporteringer er gjennomført. Ved konferanser bruker Digitaliseringsdirektoratet Fieldwork Norge AS som databehandler.

  Nettskjema for henvendelser til ressurssenteret

  Ved å sende inn personopplysninger i nettskjemaet, samtykker du til at vi behandler disse opplysningene med det formål å følge opp din henvendelse. Grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Opplysningene vil kunne bli behandlet av en eller flere i Nasjonalt ressurssenter for deling av data, samt andre personer i Digitaliseringsdirektoratet dersom dette er nødvendig for en god oppfølging av din henvendelse. Microsoft er leverandør av nettskjemaløsningen og verktøyene vi benytter i arbeidsprosessen.

  Opplysningene vil lagres så lenge dette er relevant for arbeidet med din henvendelse. En gang i året vil vi gå igjennom våre henvendelser og slette informasjon som ikke lengre er relevant. I vurderingen av hva som er relevant, vil vi legge vekt på om du har fått svar på henvendelsen din og om henvendelsen fortsatt er faglig relevant for ressurssenteret. Hvis den fortsatt er faglig relevant vil den forbli lagret, men vi pseudonymiserer personopplysningene. Når informasjonen slettes, vil dette slettes fra våre verktøy og systemer. Sletting fra Microsoft sine servere skjer i henhold til avtale mellom Microsoft og Digitaliseringsdirektoratet.

  Digitaliseringsdirektoratet er et offentlig organ. Ressurssenteret har derfor en plikt til å føre journal etter offentleglova § 10. Denne plikten innebærer at inngående og utgående dokumenter knyttet til saksbehandling skal journalføres. Utgangspunktet etter offentleglova § 3 er at alle saksdokumenter, journaler og liknende registre skal være åpne og offentlig tilgjengelige. Det finnes noen unntak fra dette, for eksempel opplysninger som er underlagt taushetsplikt. For deg som bruker av ressurssenterets nettskjemaløsning, betyr dette at henvendelser sendt igjennom denne kan være gjenstand for journalføring. Denne informasjonen vil da være tilgjengelig for alle som ønsker å gjøre seg kjent med den, med mindre opplysningene er unntatt offentligheten. Innsyn i Digitaliseringsdirektoratets journaler gjøres i den offentlige søketjenesten eInnsyn. Digitaliseringsdirektoratet benytter p360 som verktøy for journalføring.

  Digitaliseringsdirektoratet har også en arkivplikt etter arkivlova § 6. Dette innebærer at informasjon som er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon skal lagres i et arkiv på ubestemt tid. Arkivene vil etter en gitt tid overføres til Arkivverket i medhold av arkivlova § 10. Digitaliseringsdirektoratet benytter p360 som verktøy for arkivering. For deg som bruker av ressurssenteret nettskjemaløsning, betyr dette at din henvendelse kan være gjenstand for arkivering. Den vil dermed bli lagret i arkivene på ubestemt tid.

  Personopplysninger som journalføres og/eller arkiveres har behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e, jf. personopplysningslovens § 8. Dersom det er snakk om særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget i tillegg personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav g og j. Det understrekes at mange typer personopplysninger etter personvernforordningen artikkel 9, er underlagt taushetsplikt og dermed unntatt offentligheten.

  Rettigheter

  Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. I denne erklæringen omtaler vi hvilke opplysninger vi samler inn, og hvordan de brukes. Dersom du er registrert i et av systemene til Digitaliseringsdirektoratet, har du rett på innsyn i dine egne personopplysninger. Du kan også be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kravet ditt vil bli behandlet kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Alle henvendelser om innsyn i personopplysninger kan rettes til vårt personvernombud på e-post.

  Dersom du ønsker å klage på vår behandling av personopplysninger, har du rett å klage til Datatilsynet. Informasjon om dette finner du på: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

  Side- og tjenestefunksjonalitet

  Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

  Søk

  Digitaliseringsdirektoratet lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

  Tilbakemeldingsfunksjon

  «Fant du det du lette etter?» er en funksjon vi har nederst i noen av artiklene på nettstedet. Her kan du gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke.

  Vi bruker tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en FormCookie på datamaskinen din; Denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg. Tilbakemeldingen du sender oss, lagres i vår database.

  Funksjonen brukes ikke til veiledning, og vi ber deg derfor om ikke å registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg om å ikke registrere sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

  Trafikkanalyse

  Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

  En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Digitaliseringsdirektoratet anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke denne brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

  Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin). Disse gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på, er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

  Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering. Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

  Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

  Videoavspilling

  Digitaliseringsdirektoratet bruker hovedsakelig videoavspillertjenesten Vimeo på sine sider, men det forekommer også at vi bruker Youtube dersom våre samarbeidspartnere står for filmingen. Både Vimeo og Youtube samler inn data når du spiller av en video. Dataene brukes til å finne ut hvem og hvor lenge videoene blir brukt.

  Lydavspilling

  Digitaliseringsdirektoratet bruker lyddelingstjenesten Soundcloud på sine sider. Soundcloud samler inn aggregerte data når du spiller av en lydfil. Dataene brukes til å finne ut hvor mange som spiller av klippene, hvor mange som liker klippene og hvor mange som laster ned et lydklipp.

  På denne siden