Hopp til hovudinnhald

Arkitektur- og standardiseringsrådet

Arkitektur- og standardiseringsrådet skal gi råd og anbefalingar til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Arbeidet skal omfatte alle sider ved evna til å samhandla (interoperabilitet), det vil seie juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk samhandlingsevne, samt styring av dette.

Arkitektur- og standardiseringsrådet skal gi råd og anbefalingar til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Arbeidet skal omfatte alle sider ved evna til å samhandla (interoperabilitet), det vil seie juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk samhandlingsevne, samt styring av dette.