Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Fiskeridirektoratet: "Min Side" for norsk fiskerinæring

Formålet med prosjektet er å effektivisere samhandlingen mellom næringsaktørene og det offentlige samt å øke kvaliteten på saksbehandlingen. Støtte 9 538 000.

Det skal etableres en ‘Min side portal’ for alle aktører i fiskeri- og havbruksnæringen som kan nås på mobil, nettbrett og PC. All dialog mellom næringen og Fiskeridirektoratet foregår i dag i form av brev, telefon, e-post samt en begrenset bruk av skjematjenester i Altinn.

Den nye løsningen vil i tillegg til en mer effektiv saksbehandling og rapportering omfatte kvotestatus for fiskeri, overføring av kvoter mellom fartøy, bruk av leiefartøy, oversikt over gjeldende regelverk og fiskerimeldinger.

Prosjektet er avslutta.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Vi har bygget opp Min Side med Mikroarkitektur og med React som utviklingsplattform. Det gir oss en veldig stor fleksibilitet og skalerbarhet i løsningen. I tillegg til meget god ytelse og stabilitet.

Vi har fokusert på enkle prosesser med god datakvalitet som gir verdi for brukerne i tidig fase. Vi kunne vært enda flinkere på dette punktet.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

  • Sørg for å velge en fremtidsrettet teknologi
  • Bygg løsninger må beste praksis, det vil si med mikroarkitektur
  • Sørg for å avdekke konkrete enkle behov
  • Fokus på datakvalitet
  • Fokus på datasikkerhet og integrasjon mot Altinn og bruk av ID-porten
  • Fokus på design og brukervennlighet
  • Sørg for å ikke ha for mange parallelle prosjekter gående samtidig. Det er meget problematisk for oss at vi ble «tvunget» til å kjøre prosjektet de definerte årene som midlene kunne deles ut. Vi kunne egentlig tenkt oss å vente 2 år slik at kunne sluttført andre mer viktige prosjekter før vi måtte starte på dette. At midlene er knyttet opp til regnskapsår er en veldig stor risiko