Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Hovedredningssentralene: Støtteverktøy for redningstjeneste 2.0

Det overordnede formålet med prosjektet er å redusere tap av liv og helse ved å heve kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk og redningsoppdrag i Norge. Støtte: 6 000 000.

Prosjektet vil også bidra til å redusere administrative kostnader og bidra til kontinuerlig forbedring av redningstjenesten ved å øke tilgjengelighet av analyser og statistikk for hendelser og aksjoner.

Redningstjenesten skal i fremtidig kunne anvende digitale løsninger for å effektivisere gjennomføring av søk- og redningsoppdrag ved å utnytte tilgjengelige teknologier og utveksle informasjon og data mellom aktører innen redningstjenesten i Norge. Prosjektet er i samarbeid med Røde Kors.