Hopp til hovedinnhold

DFØ skal lagre datainnhold om offentlige anskaffelser i en sentral datasjø. Støtte: kr 2 534 891 kroner.  

Det er behov for bedre oversikt over og om offentlige anskaffelser. Kunnskapen trengs både som grunnlag for overordnet politikkutforming og måling av om overordnede politiske mål blir nådd, og som grunnlag for styring av innkjøpsfunksjonen i den enkelte virksomhet.

DFØ skal utvikle løsninger som gir bedre oversikt over og bruk av data om offentlige anskaffelser. Virksomheten skal etablere en skyløsning for å lagre datainnhold i en sentral datasjø (ANS datasjø). Løsningene skal legge til rette for at beskriving av data gjøres tilgjengelig i Felles datakatalog. Løsningen vil også legge til rette for kontinuerlig oppdatering av datasett, autentifisering, visualisering og klargjøring for analyseformål og oppkobling mot tilgjengelige verktøy hos DFØs interne analytikere.

Datakildene vil bidra til å dekke behovet for styringsinformasjon og data hos DFØs ulike målgrupper, herunder politikere, departementene, offentlige virksomheter, internt i DFØ, forskning (FoU), media og allmenheten. Det er viktig at befolkningen har tillit til at offentlige midler blir brukt effektivt.

Prosjektet er avsluttet. Tjenesten går over i en ny fase med kontinuerlig videreutvikling for å utnytte det fulle potensialet av ANS dataplattform.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Kompetanseheving på kort tid: Lære seg Azure og deres tjenester.

Jobbe tverrfaglig – jurister, fageksperter, utviklere og analytikere.

God kommunikasjon og spesielt tillit på tvers av rollene (IT-teknisk, datateknisk, domenekunnskap).

Fagnettverk med beslutningsmyndighet på tvers av linjen.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Tett dialog og samarbeid mellom behovssiden (analytikere) og utviklersiden av prosjektet er essensiell. Det har tatt litt tid å etablere en samarbeidsform som fungerer, og vi har erfart at samarbeid og dialog ikke må undervurderes.

Prosjektet har medført mye nytt for organisasjonen. Behovet for kompetanseheving på brukersiden har sannsynligvis vært undervurdert.

I tillegg har vi gjort oss avhengige av eksterne ressurser. Kompetanseheving og prioritering av tid for interne ressurser er viktig for å sikre intern kompetanse for videreutvikling og forvaltning av løsningen.

Trenger bevisst kompetansestrategi, -plan og oppfølging (bl.a. knyttet til valg av verktøy).

Rollefordelingen mellom utviklere, dataeiere og analytikere er viktig å etablere (og tar tid).

Flink til å avdekke stress-områder/avvik og håndtere disse raskt med riktig fagblanding. Dvs. etablere gode organisatoriske rammer for uventet usikkerhet og håndtere avvik ad hoc.