Hopp til hovedinnhold

Tjeneste- og hendelseskatalog integrert i Felles datakatalog. Støtte: kr 4 316 377.

Det er et overordnet mål å utvikle flere sammenhengende tjenester, se Digitaliseringsstrategien. Tjenesten skal framstå sammenhengende for brukeren, og da må flere tjenester kunne kobles «sømløst» sammen.​

For å koble en tjeneste inn i en tjenestekjede må tilbyder:​

  • vite hvilke tjenester som allerede er i kjeden,​

  • vite hvilke hendelser forutgående tjenester avgir
  • vite hvilke hendelser som utløser tjenestene «down-stream»​
  • vite hvor relevante data er tilgjengelig og hvordan forstå de​

Det er behov for en felles oversikt over tjenester og hendelser. Digdir skal derfor opprette en felles tjeneste- og hendelseskatalog. Ved å koble tjeneste- og hendelseskatalogen til øvrige kataloger i Felles datakatalog (data.norge.no), får man en felles plattform/økosystem for deling av tjenester og data.​

En tjeneste- og hendelseskatalog vil være til støtte for utvikling av tjenester, tjenestekjeder, sammenhengende tjenester og livshendelser og bidra til raskere tjenesterealisering. Felles hendelse- og tjenestekatalog er en naturlig utvidelse av Felles datakatalog.​

Produkt​er:

  • standard/spesifikasjon for beskrivelser av tjenester og hendelser ​

  • registeringsløsning for tjenester og hendelser ​

  • høstetjeneste for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser​

  • integrasjon av tjeneste- og hendelseskatalog i Felles datakatalog sin portal

  • søkeløsning rapportfunksjon, grafisk visning, portalvising​

​Nytte​:
I søknaden er det beskrevet kvalitative virkninger som reduserte kostnader ved tjenesteutvikling og økt tempo i digitaliseringen av offentlig sektor. Nytten realiseres først når andre virksomheter tar i bruk fellesløsningen i utvikling av sine tjenester. Det er sluttbrukerne, innbygger og næringsliv som vil være de store gevinsteierne.