Hopp til hovudinnhald

Verktøy og metodar innan innovasjon

Å komme i gang med innovasjon handlar om å trene opp ferdigheter og bygge erfaringar undervegs. Det fins ei rekke verktøy og metodar som egner seg for innovasjonsprosessar. Nokre passar for deg som er heilt ny i faget. Andre er tilpassa deg som allereie er i gong og søkjer nytt påfyll. Denne oversikta er på ingen måte utfyllande, men vi har samla nokre eksempel du kan bruke i ditt arbeid.

Å komme i gang med innovasjon handlar om å trene opp ferdigheter og bygge erfaringar undervegs. Det fins ei rekke verktøy og metodar som egner seg for innovasjonsprosessar. Nokre passar for deg som er heilt ny i faget. Andre er tilpassa deg som allereie er i gong og søkjer nytt påfyll. Denne oversikta er på ingen måte utfyllande, men vi har samla nokre eksempel du kan bruke i ditt arbeid.