Digitaliseringsrådet hjelper statlige virksomhetsledere i å lykkes med digitaliseringsprosjekter og endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet hjelper statlige virksomhetsledere i å lykkes med digitaliseringsprosjekter og endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del.

Digdir Illustrasjon – To personer med koffert står på hver sin tue og tar hverandre i hånden - rød.svg