Hopp til hovedinnhold

Folkehelseinstituttet (FHI) skal gjøre helsedata til statistikkformål mer tilgjengelige. Støtte: kr 13 581 200 kroner. 

Folkehelseinstituttet (FHI) er en viktig produsent av statistikk. Helsedata til statistikkformål må gjøres lettere tilgjengelige for samfunnet. Det har blitt særlig tydelig under pandemien der media, kommuner, regjeringen og andre har behov for oppdatert informasjon om forekomst av smitte og vaksinering. I dag finnes dataene i statistikkbanker, nettsider eller rapporter med begrenset funksjonalitet, og med få muligheter til å benytte dataene i andre programmer og systemer.

Prosjektet APIVIS skal utvikle en løsning for åpen API-plattform. Løsningen skal gjøre FHI, ekstern statistikkdata lett og mer systematisk tilgjengelig for brukere og støtte automatisert deling og bruk av data fra FHI.

Prosjektet skal bidra til mer automatisering av dagens manuelle prosesser og bidra til bedre og mer effektivt bruk av statistikkdata fra FHI. Et åpent API vil være tidsbesparende for mediehusene, som i dag bruker ressurser på å oppdatere sine oversikter over smittespredning og vaksinering, og kommuner og sentralforvaltningen vil kunne få disse tallene direkte opp i sine egne styringssystemer. Tiltaket vil også spare tid internt i FHI.