Hopp til hovedinnhold

I fremtiden vil innbyggerne kunne bestille konsultasjon digitalt og gjennom en triageringsløsning. Støtte: 15 000 000 kroner.

Helsedirektoratet ønsker å iverksette tiltak som kan redusere arbeidsbelastningen og øke kapasiteten til landets fastleger. Fastlegekonsultasjoner kan foregå både fysisk og elektronisk, men det er tilfeldig og i stor grad varierende hvor effektiviserende den elektroniske kommunikasjonen er. Tekstmeldinger som sendes fra pasient til fastlege befinner seg ofte utenfor nødvendighetskategorien innenfor en medisinsk setting, noe som medfører en unødvendig arbeidsbelastning for fastlegene.

Produktet som skal leveres er en såkalt triageringsløsning. Dette er en løsning som prioriterer behandling av pasienter basert på hvor alvorlig pasientens medisinske tilstand er. Pasienten blir bedt om å svare på noen enkle spørsmål via helsenorge.no og mottar anbefalte behandlinger (fysisk, telefon, tekst) i andre enden. Denne informasjonen går så videre til fastlegens elektroniske pasientjournal (EPJ). Dette vil bl.a. føre til tidsbesparelser ved konsultasjoner for fastlegene, færre unødvendige tekstmeldinger, økt pasientsikkerhet og økt helsekompetanse i befolkningen