Hopp til hovedinnhold

Formålet med prosjektet er å spare tid i meklingsprosessen der en skal komme frem til en avtale mht felles barn ved samlivsbrudd. Støtte: kr 9 150 000.

Prosjektet skal utvikle en digital tjeneste som kan gjøre foreldre selvhjulpne i de tilfelle det er liten grad av konflikt/er enige om avtale for barna. Tjenesten skal også gi veiledning i prosessen. For foreldre med moderat grad av konflikt mht avtale om barna, vil tjenesten gjøre de mer forberedt til mekling ved frammøte.

Langsiktig mål er at hele meklingsprosessen skal kunne foregå på nett. Det krever lovendring, ved at frammøteplikta blir fjerna. En venter seg bedre avtaler, mindre konflikter, færre saker til domstolene, bedre kvalitet i prosessene, innsparing av tid i familievernet. Det er brukt tjenestedesign som metode i utviklingsarbeidet.

Løsningen som skal utvikles består av tilpassing til familievernet sitt sakssystem, god veiledning på nett, videreutvikling av familievernet sitt fagsystem, videreutvikling av foreldresamarbeidsavtalen (som blir navet i den digitale meklingsprosessen), digital meklingsattest.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Vi har jobbet tverrfaglig og tett (meklere/tjenesten, jurister, innholdsdesign, deler av ledelsen, UX/interaksjonsdesign, tekniske utviklere osv.) og etter smidig metodikk i prosjektfasen. Vi har hatt tilstrekkelig med ressurser. For foreldrene: At foreldrene finner (bl.a. i søk), forstår (f.eks. kompliserte tema enkelt forklart) og tar tjenesten i bruk (relevant og nyttig).

Familieverntjenesten har forutsetninger (personvernforståelse, teknisk utstyr m.m.) for å ta tjenesten, særlig foreldresamarbeidsavtalen, i bruk i meklingstimene.

Enkelte avgjørelser burde vært avklart tidligere i forløpet. Behov for mer intern støtte knyttet til personvernforordningen og hvordan dette slår ut for digitale tjenester.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Stort behov for forankring og dialog med ledelse gjennom prosjektperioden.