Hopp til hovedinnhold

Tiltaket skal forenkle og tilgjengeliggjøre reguleringsplaner og reguleringsinformasjon for innbyggere som trenger dette i forbindelse med byggesaksprosessen. Støtte: kr 10 000 000.

Reguleringsbestemmelser kan være vanskelig å forstå og sette seg inn i, og på landsbasis regner man med at ca. 60 % av alle byggesøknader er mangelfulle. Det skaper mye merarbeid både for innbyggerne og kommunene. Tiltaket skal hjelpe til med å minimere henvendelser til kommunene, unngå mangelfulle søknader og sikre en mer effektiv behandlingsprosess totalt sett.

DiBK og fire kommuner har gjennomført et pilotprosjekt med gode tilbakemeldinger fra involverte kommuner. De ser at de blant annet oppnår bedre regelverksforståelse hos innbyggerne og de kan i større grad gjøre jobben selv som følge av enklere tilgjengelig og forståelig reguleringsinformasjon.