Handlingsplan for digitalisering av offentlig sektor

Handlingsplanen gir en oversikt over hvordan og hvem som arbeider med de innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere digitaliseringsstrategien "Én digital offentlig sektor". Digitaliseringsdirektoratet og KS utarbeider også erfaringsrapporter og løypemeldinger om arbeidet.

Digdir Illustrasjon – person med blå koffert i høyre hånd og et hvitt ark under venstre arm