Handlingsplanen gir en oversikt over arbeidet med innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere digitaliseringsstrategien "Én digital offentlig sektor". Digitaliseringsdirektoratet og KS utarbeider også erfaringsrapporter og løypemeldinger om arbeidet.

Handlingsplan for digitalisering av offentlig sektor

Handlingsplanen gir en oversikt over arbeidet med innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere digitaliseringsstrategien "Én digital offentlig sektor". Digitaliseringsdirektoratet og KS utarbeider også erfaringsrapporter og løypemeldinger om arbeidet.

En person står med en rød koffert i høyre hånd og et hvitt ark under venstre arm.svg