Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal videreutvikle den elektroniske søknadsprosessen ved autorisasjon og godkjenning av helsepersonell. Støtte: kr 5 000 000.

Autorisasjon av helsepersonell er viktig for å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til å sikre god kvalitet på helsetjenestene.

For at saksbehandlingen skal være mest mulig effektiv og samtidig ivareta høye krav til kvalitet, ønsker Helsedirektoratet å effektivisere søknadsprosessen for godkjenning av helsepersonell, samt forbedre muligheten for statistikk og rapportering. Dette vil resultere i redusert saksbehandlingstid og frigjøring av ressurser som kan fokusere i større grad på kvalitetssikring og vurderinger.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

For å lykkes var det viktig at prosjektet hadde tydelige mål som skulle oppnås. Det sikret at prosjektet beholdt fokus på det som var viktig i hele prosessen. Kravene har blitt til i et tett samarbeid mellom brukerne og de som skal lage løsningen. Det har på begge sider vært stor fleksibilitet med tanke på å justere kravene for å få til den beste mulige løsningen både teknisk og funksjonelt.

Prosjektet har vært delt opp i mange små faser. Det har medvirket til at man raskt har kunnet justere løsningene etter at den har vært tatt i bruk. På den måten har man raskt kunnet løse utfordringer med tanke på brukervennlighet.

En utfordring har vært å sikre at det har vært hatt tilstrekkelig og nok kompetanse på utviklerne i prosjektet for å få god fremgang på prosjektet.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Det viktigste læringspunktet er at man må lage oppgavene som skal utvikles så små som mulig. Dette både for at utviklerne skal slippe å ha masse detaljinformasjon i hodet samtidig, samt at det er mye enklere å teste isolerte løsninger.

Det er også viktig at man hele tiden har med seg de saksbehandlerne som skal bruke løsningen og at man stadig demonstrerer det man tenker å lage for dem slik at de kan komme med innspill til løsningen på et tidlig tidspunkt. Ved å gjøre dette forbedrer man løsningen samtidig som saksbehandlerne får et større eierskap til løsningen.