Hopp til hovedinnhold

API-katalogen skal gi oversikt over grensesnitt til data som kan deles. Støtte: kr 6 300 000.

Det er behov for å få en bedre og mer helhetlig utnyttelse av grunndata gjennom å gi en oversikt over grensesnitt til data (API). Det mangler oversikt og standarder på tvers av sektorer for hvordan API-er bør beskrives. Det er ikke felles begrepsbruk og det er ikke i tilstrekkelig grad mulig å utnytte tjenestebeskrivelsene i sanntid.

Målet er å øke gjennomføringsevnen til digitaliseringsprosjekter gjennom å etablere felles beskrivelser av AP-Ier for tilgang til datasett.

Offentlig sektor får muligheten til å beskrive tekniske grensesnitt til datasett de har beskrevet i felles datakatalog, gjøre beskrivelsene tilgjengelige for andre og dermed legge til rette for gjenbruk.

Prosjektet skal lage:

 • standard for API-beskrivelser
 • støtte til API-beskrivelse
 • søke- og høstingstjeneste, knyttet til felles datakatalog

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

 • Dedikert støtte til innføringsteamet
 • Dedikert scrumleder rolle
 • Intern løsningsarkitekt rolle
 • Sterkere grad av samlokalisering
 • Skyløsning og innføring av Devops
 • Design og UX kom tidlig i prosjektet
 • Smidig utvikling og høy kompetanse
 • Høy forankring
 • Høy kompetanse

Viktige læringspunkter fra prosjektet

 • Skaffe riktig kompetanse og sørge for gode onboarding- og opplæringsrutiner
 • Stabilt team, som leverer jevnt og trutt
 • Bruk av smidig metodikk
 • Samlinger med hele teamet (annenhver måned) gir forutsigbarhet i planene
 • Nytteverdi av profesjonell testleder-rolle, release-prosessen
 • Å være på sky gir mye autonomi og økt leveransetakten
 • En god behovsprosessen bør være på plass
 • Ukentlig møter med Innføringsteamet, tydelig agenda og samskriving, inkluderende og åpen