Hopp til hovedinnhold

Prosjektet tar i første fase, som DFØ har fått medfinansiering til, sikte på å etablere en plattform for deling og gjenbruk av strukturerte kravspesifikasjoner innfor anskaffelsesområdet. Støtte: kr 5 386 534.

For å sikre videreutvikling av eksisterende løsninger på anskaffelsesområdet, ønsker DFØ å utvikle en løsning for felles krav i offentlige innkjøp, som kan benyttes alene eller som kan bli bli integrert i et KGV levert av markedet.

I denne fasen vil løsningene gjelde der DFØ har direkte ansvar for tjenesteytingen. DFØ sine statlige kunder vil kunne nytte seg av Kravbank på de områdene der de støtter seg helt og fullt på DFØs tjenester. I fremtiden ser DFØ for seg at Kravbank kan benyttes i alle konkurranser hvor det anskaffes standardiserte varer og tjenester der kravene ikke skiller seg fra en oppdragsgiver til en annen.

Produktene omfatter:

  • utvikling av eksisterende MVP til en fullverdig og stabil plattform for videreutvikling

  • arkitektur for kravbank, dokumentasjon og eksempler på praktisk bruk​

  • funksjonalitet for å redigere kravbank (editor)​

  • kravbank som integrert del av nye kriterieveiviseren.no og i Markedsplass for skytjenester​

  • spredningsplan – kommunikasjon, opplæring og utbredelse​

Nytte:
Prosjektet har en netto nåverdi på 36,6 mill. kroner. Privat næringsliv om leverer tilbud i offentlige anskaffelsesprosesser vil i denne fasen av prosjektet ha en beregnet tidsbesparelse som utgjør om lag 51 mill. kroner.

Nytten i offentlig sektor vil i stor grad være av kvalitativ art. For eksempel vil deling og gjenbruk av kravbank skape naturlige samarbeidsarener for innkjøpere som anskaffer like produkter og tjenester, og gjøre det enklere med erfaringsutveksling og samarbeid på tvers i forvaltningen.