StimuLab

StimuLab skal stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi tilbyr tverrfaglig veiledning og midler til innovative utviklingsprosjekter. Målet er helthetlige tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

Digdir Illustrasjon – To personer snakker sammen og jobber med mobilene sine - rød.svg