StimuLab

StimuLab skal stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi tilbyr tverrfaglig veiledning og midler til innovative utviklingsprosjekter. Målet er helthetlige tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.