Nettverk for informasjonssikkerhet - NIFS

Digitaliseringsdirektoratet administrerer et nettverk for informasjonssikkerhet for offentlige ansatte. Målsettingen med nettverket er å dele erfaringer om arbeid med informasjonssikkerhet på tvers av offentlige virksomheter.

Digdir Illustrasjon – Tre personer holder telefoner og snakker sammen - detaljer i rød, gul og blå.svg