Hopp til hovudinnhald

Korleis følge Krav og anbefalingar innan digitalisering

Her får du ei oversikt over krav og anbefalingar som gjeld ved digitaliseringsarbeid i offentleg forvaltning. Vi tilrår at du startar med dei overordna, som er relevant for alt digitaliseringsarbeid, uavhengig av kva fagområde du jobbar med. Deretter kan du gå vidare til dei krava og anbefalingane som er relevant for det du jobbar med, i oversikta nedanfor.

Her får du ei oversikt over krav og anbefalingar som gjeld ved digitaliseringsarbeid i offentleg forvaltning. Vi tilrår at du startar med dei overordna, som er relevant for alt digitaliseringsarbeid, uavhengig av kva fagområde du jobbar med. Deretter kan du gå vidare til dei krava og anbefalingane som er relevant for det du jobbar med, i oversikta nedanfor.