Hopp til hovudinnhald

Her finn du rapportar frå Digitaliseringsdirektoratet, rapportar om digitalisering frå tidlegare Difi, og frå einheiter Digdir har ein sekretariatsfunksjon for, som for eksempel Skate, CBDS og Digitaliseringsrådet.