Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen

Medfinansieringsordningen ble opprettet i 2016. Digitaliseringsprosjekt i staten kan gjennom denne ordningen få inntil 50 % støtte, avgrenset til 15 mill. kr. Prosjektene må være samfunnsøkonomisk lønnsomme og levere forpliktende gevinstrealiseringsplaner.

13. des 2019

Prosjektet skal innføre et Customer Relationship Management System (CRM-system) som vil være avgjørende for å kunne oppnå formålet om å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet ved å utstede garantier på vegne av den norske stat. Støtte: 3 461 000.